maandag, juli 14, 2008

Een leerlijn op de Sakai Conferentie Parijs 1-3 juli 2008

In mijn werk als Stoas consultant ben ik bezig met de vraag ‘Hoe kunnen we docenten ondersteunen met effectieve e-learning methodieken?’ Zo’n e-learning methodiek is in mijn ideale voorstelling een ‘best practice’ vertaald naar een van de inhoud onafhankelijke template. Een dergelijke template biedt een opeenvolgend gespecificeerd gebruik van allerlei e-learning tools en f2f activiteiten, waarbij de variabelen de inhoud van het leerproces of vakgebied zijn. Ik deel dit ideaal met James Dalziel, een van de ontwerpers achter LAMS. Hij hield op de Sakai Conferentie in Parijs een inspirerende keynote hierover: ‘Sharing good pedagogy: the promise of learning design’. Hierin vertelde hij hoe hij dergelijke templates ontwikkelt en hoe hij ze via LAMS vervolgens als template zou willen delen met anderen. De aanpak, waarbij een docent een template kan aanroepen voor een onderzoeksmethode, een rollenspel of probleemgestuurd leren en dan een opeenvolging van tools ( en resources) in de leeromgeving krijgt aangeboden, waarin hij alleen de variabelen nog maar met content hoeft te vullen, trekt me bijzonder aan. Wanneer zo’n opeenvolging van (e-)activiteiten een volstrekt lineair proces is, zonder keuzevrijheid voor de lerende, gaat een dergelijke aanpak me te ver. James Dalziel vertelde op de conferentie dat de lineaire presentatie van LAMS inmiddels doorbroken wordt door de mogelijkheid om vertakkingen aan te brengen in het learning design binnen LAMS( Learning Activity management system). Ook Diana Laurillard ging in haar keynote ‘ A conversational framework for the effective use of learning technology’ in op het belang van templates van opeenvolgende leeractiviteiten zoals in LAMS mogelijk zijn.

Sakai is niet sterk in het aanbieden van een opeenvolging van leeractiviteiten in verschillende tools. Gebruikt iemand in Sakai bijvoorbeeld de resources tool voor het aanbieden van content, dan moet men voor deelname in een forumdiscussie naar een andere tool. Natuurlijk is het mogelijk LAMS te integreren in Sakai om een dergelijke opeenvolging te creëren, maar dan wordt er niet gewerkt met de tools van Sakai maar met de tools van LAMS. Eigenlijk zou een dergelijke opeenvolging met de tools van Sakai gerealiseerd moeten worden en niet met de tools van LAMS. En hoewel er in het verleden erover gesproken is om LAMS geïntegreerd te laten werken met de tools van Sakai, is er hiermee in praktijk nooit iets gedaan.
Ik ben daarom op zoek gegaan naar methodieken om het probleem van de opeenvolging van leeractiviteiten m.b.v. Sakai-tools op te lossen. Ik heb de volgende (deel) oplossingen gezien:
  • De Melete content builder kan in versie 2.5 verschillende bronnen uit de Sakai Resources tool binnen een Melete leereenheid benaderen. Echter andere tools linken is moeizaam. Voor de Katana tool geldt hetzelfde (De Katana-tool is een versie van de Melete content builder aangevuld met Digital Resource Management).

  • Sousa zou een nieuwe tool moeten worden in Sakai, die op dit moment al resources kan linken, en in de toekomst ook leeractiviteiten binnen andere Sakai tools zou kunnen opnemen in een opeenvolging. Mark Norton hield hierover een sessie ‘Sousa workshop’. Sousa is nog niet beschikbaar voor Sakai 2.5.

  • Het Open Syllabus Project biedt mogelijkheden om resources en ‘assignments’ vanuit de syllabus in een opeenvolging te plaatsen. Het is de bedoeling om in de toekomst ook andere tools te kunnen linken vanuit de syllabus.

  • Individuele gebruikers gebruiken een HTML file uit Ressources via de Web content tool om daarin een opeenvolging van resources en tools aan te bieden. Helaas is het vinden van de toollink nog moeizaam. Dezelfde aanpak kon ook uitgaande van de bestaande Syllabus tool gevolgd worden.

  • Sommigen gebruiken voor het klaarzetten van de leerpaden de wiki tool. Maar over het algemeen wordt deze voor docenten nog te gebruikersonvriendelijk geacht. In
    2.6 zou de wiki tool veel gebruikersvriendelijker moeten worden.

  • Chuck Severance vertelde in zijn presentatie ‘Functionality Mashup’ , dat men een oplossing zoekt om in Sakai cursussen Moodle of Blackboard tools aan te roepen en andersom. De links naar of binnen de tools van Sakai worden hiervoor vereenvoudigd. Misschien is dat een aanknopingspunt kunnen zijn om opeenvolgingen binnen verschillende tools makkelijker te kunnen samenstellen.
Ook al is de ultieme tool om verschillende leeractiviteiten in een opeenvolging aan te bieden, dan nog niet in Sakai aanwezig, de verschuiving van de nadruk van tools en techniek naar leren en didactiek op de conferentie biedt hoop, dat het met die tool alleen maar een kwestie van tijd is.

1 opmerking: