dinsdag, april 29, 2008

Moodlemoot in Antwerpen

Er zit een volgende Moodlemoot bijeenkomst aan te komen, op 28 mei 2008 in Antwerpen. Een Moodlemoot is een (regionale) bijeenkomst voor gebruikers van Moodle. Moodle is één van meest gebruikte open source elektronische leeromgevingen.
De organisatie van de dag is in handen van Ned-Moove, de Nederlandstalige Moodle vereniging. Voor 25 euro (als je lid bent van Ned-Moove) of 50 euro ben je in één dag geheel op de hoogte van Moodle in Nederland en Vlaanderen. Het belooft een heel mooi programma te worden. Er is ook een hele track die gericht zal zijn op andere open source projecten die ook in het onderwijs hun waarde hebben (of zouden kunnen hebben).
Mocht je meer willen weten over Moodle, dan is dit je kans om relatief dicht bij huis veel te weten te komen en nieuwe mensen te leren kennen. Ik twijfel nog of ik ga; kans is groter dan 50%.

donderdag, april 24, 2008

TU Delft in bestuur OCW Consortium

Het OCW Consortium is het wereldwijde samenwerkingsverband van universiteiten, die open courseware beschikbaar stellen (oftewel vrij beschikbaar cursusmateriaal). TU Delft loopt in Nederland voorop op dit gebied, samen met de Open Universiteit. Heden is Anka Mulder van de TU Delft gekozen in het bestuur van het OCW Consortium, zo meldt Willem van Valkenburg vanuit China.
Ik vraag mij af: wie is het volgende lid vanuit Nederland van het OCW Consortium?

maandag, april 21, 2008

[Dutch] Bijeenkomst bij SURFfoundation

Zoals we vorige week al gemeld hadden, hebben Frank Benneker en ondergetekende eerder deze week gesproken met SURFfoundation. En wel met beide platformmanagers, Tom Dousma (Onderwijs) en Wouter de Haan (Organisatie). Het was een prettig en constructief gesprek. Dit zijn de highlights:
  • We constateren dat er, behalve de UvA, geen andere serieus gebruik is van Sakai in het Hoger Onderwijs. Bij Saxion Hogescholen en de Hotelschool Den Haag worden pilots uitgevoerd. Dit is een magere basis voor een special interest group.
  • Bestuurders in het HO maken in het algemeen 'veilige' keuzes en dan ligt Sakai niet voor de hand. Dat Sakai veel meer dan een produkt is, is een moeilijke boodschap, ook bij bestuurders in het HO.
  • Het lijkt er op dit moment op dat instellingen in het HO vooral achter elkaar aan lopen om een keuze te maken voor MS SharePoint. Overigens constateren we dat Nederland hier duidelijk uit de pas loopt, vergeleken met andere landen. Daar speelt MS SharePoint als leeromgeving hoegenaamd geen rol. Dit alles lijkt sterk op het proces, jaren geleden, dat leidde tot de vrij massale keuze voor Blackboard.
  • Er loopt op dit moment een scenariostudie binnen SURFfoundation, ter voorbereiding op de SURF Onderwijsdagen. We schatten in dat in één van de scenario's die daar uit gaat komen, ongetwijfeld 'open source, open standaarden' als thema van belang zal zijn. Op zo'n moment is het wellicht handig om de Sakai SIG NL weer nieuw leven in te blazen.
  • Overigens blijft het belangrijk om 'awareness' te blijven kweken. Er zijn nog steeds vele misvattingen over open source, open standaarden, of Sakai (of Moodle) in het bijzonder.
Gegeven voorgaande, mogen de conclusies duidelijk zijn:
1/ De Sakai SIG NL gaat in slaapstand. Mogelijk na publicatie scenariostudie weer opnieuw bekijken.
2/ We gaan door als gebruikersgroep.
3/ SURFfoundation is bereid om faciliteiten beschikbaar te stellen voor de gebruikersgroep, indien gewenst. We zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de nieuwe onderwijsportal, (www.surfspace.nl).

vrijdag, april 18, 2008

[Dutch] Samenvatting web-enquête

Veertien (14) personen hadden de moeite genomen om de enquête in te vullen. Je kunt zelf de complete resultaten hier inzien. Hierbij de belangrijkste conclusies:
  1. Een grote meerderheid, 11 van de 14 respondenten, twijfelen niet aan het bestaansrecht van de Sakai SIG NL ("Ja, zeker weten!").
  2. Er maakt niemand bezwaar tegen het feit dat er ook bedrijven meedoen in de club.
  3. Men opteert voor het houden van enkele bijeenkomsten per jaar.
  4. Enkele keren wordt er de behoefte aan een Nederlandstalige website benoemd.
  5. Uitwisseling van kennis en ervaring wordt als belangrijkste doel van de gebruikersgroep benoemd.

donderdag, april 17, 2008

[Dutch] Presentatie 9 april 2008

De presentatie zoals op 9 april gebruikt tijdens de Sakai SIG NL bijeenkomst bij de Universiteit van Amsterdam:

woensdag, april 16, 2008

[Dutch] Meer nieuws in het Nederlands!

We hebben besloten om op dit weblog meer nieuwsberichten in het Nederlands te plaatsen. Dat lijkt eigenlijk wel net zo logisch, gezien ons voornamelijk Nederlandse publiek, De eerstvolgende Nederlandstalige berichten zullen gaan over onze bijeenkomst van vorige week, de opvallende resultaten van de web-enquête en ons recente gesprek met SURFfoundation. Blijf ons volgen voor nog meer nieuws!
Wil je nu alleen zien welke berichten in het Nederlands reeds beschikbaar zijn? Klik dan op deze URL ( http://sakai-nl.blogspot.com/search/label/nl) die alle berichten met het label "nl" naar boven tovert.

This weblog will get more content in the Dutch language

This weblog has been slightly redefined. The most visible change will be that we will be producing more content in the Dutch language from now on. The reason for this is simple: the English language is still a barrier for some people. And even more important: we really want to bring more news oriented to our Dutch audience, so why not write this then in the Dutch language!

maandag, april 14, 2008

[Dutch] Enquete is gesloten!

De invul termijn voor de enquête is verstreken. De enquête is dan nu ook gesloten. Er zijn 14 reacties geweest. Een meer dan behoorlijke respons, gezien de korte tijdsspanne die we hadden. We nemen jullie antwoorden mee naar onze bespreking bij SURFfoundation. U hoort nog van ons!

woensdag, april 09, 2008

[Dutch] Hier kun je de enquete invullen!

Vanmiddag (9 april 2008) hebben we op onze Sakai SIG NL bijeenkomst gesproken over de toekomst van Sakai en haar gebruikers in Nederland.
Via deze link kun je een korte online enquete (ook anoniem) invullen:
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pmQ-j_mYLOtVUznVJmO3OLQ
Stuur de URL door aan iedereen die je kent en die iets te zeggen heeft over Sakai in Nederland. Graag uiterlijk 13 april 2008 invullen.

woensdag, april 02, 2008

[Dutch] Graag nog even melden of je komt!

Deze oproep is bestemd voor iedereen die van plan is op 9 april bij onze volgende bijeenkomst te zijn. Ik heb nog maar van enkelen (je weet wie ik bedoel) een aanmelding gehad.
De bijeenkomsten van de Sakai SIG NL zijn voor iedereen met interesse voor Sakai gratis toegankelijk, dus stuur de uitnodiging en agenda gerust door aan andere mogelijke belangstellenden.
Graag voor 5 april even aangeven of je van plan bent te komen (per email naar Wytze of met een reactie op dit bericht), dit in verband met de broodjes.