maandag, april 21, 2008

[Dutch] Bijeenkomst bij SURFfoundation

Zoals we vorige week al gemeld hadden, hebben Frank Benneker en ondergetekende eerder deze week gesproken met SURFfoundation. En wel met beide platformmanagers, Tom Dousma (Onderwijs) en Wouter de Haan (Organisatie). Het was een prettig en constructief gesprek. Dit zijn de highlights:
  • We constateren dat er, behalve de UvA, geen andere serieus gebruik is van Sakai in het Hoger Onderwijs. Bij Saxion Hogescholen en de Hotelschool Den Haag worden pilots uitgevoerd. Dit is een magere basis voor een special interest group.
  • Bestuurders in het HO maken in het algemeen 'veilige' keuzes en dan ligt Sakai niet voor de hand. Dat Sakai veel meer dan een produkt is, is een moeilijke boodschap, ook bij bestuurders in het HO.
  • Het lijkt er op dit moment op dat instellingen in het HO vooral achter elkaar aan lopen om een keuze te maken voor MS SharePoint. Overigens constateren we dat Nederland hier duidelijk uit de pas loopt, vergeleken met andere landen. Daar speelt MS SharePoint als leeromgeving hoegenaamd geen rol. Dit alles lijkt sterk op het proces, jaren geleden, dat leidde tot de vrij massale keuze voor Blackboard.
  • Er loopt op dit moment een scenariostudie binnen SURFfoundation, ter voorbereiding op de SURF Onderwijsdagen. We schatten in dat in één van de scenario's die daar uit gaat komen, ongetwijfeld 'open source, open standaarden' als thema van belang zal zijn. Op zo'n moment is het wellicht handig om de Sakai SIG NL weer nieuw leven in te blazen.
  • Overigens blijft het belangrijk om 'awareness' te blijven kweken. Er zijn nog steeds vele misvattingen over open source, open standaarden, of Sakai (of Moodle) in het bijzonder.
Gegeven voorgaande, mogen de conclusies duidelijk zijn:
1/ De Sakai SIG NL gaat in slaapstand. Mogelijk na publicatie scenariostudie weer opnieuw bekijken.
2/ We gaan door als gebruikersgroep.
3/ SURFfoundation is bereid om faciliteiten beschikbaar te stellen voor de gebruikersgroep, indien gewenst. We zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de nieuwe onderwijsportal, (www.surfspace.nl).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten